Acceptance · Awareness · Emotional Growth · Personal Development

Helden van het leven

Helden in onze films en tekenfilms hebben buitengewone superkrachten. Ze kunnen het donker bestrijden en hebben altijd oog voor de medemens. Als je hedendaags om je heen kijkt verlies je hoop in het bestaan van helden en medemenselijkheid. De haat, nijd, de enorme afstand tussen bevolkingsgroepen en het extreme ongenoegen die eenieder met zich meedraagt kleurt vaak de maatschappij donker en somber in. 

Genoeg van deze sombere, negatieve mensen hebben een bagage die ze met zich meedragen. Er zijn dingen voorgevallen waardoor ze zijn zoals ze zijn. Of dat nou opvoeding, omstandigheden, karakter, genetisch en of ontwikkeling is geweest. Meeste van deze mensen zijn net als een neerwaartse spiraal. Ze zijn meestal destructief op verschillende niveaus en hebben het altijd heel erg zwaar. Elke gebeurtenis “overkomt” hun en nooit is het “hun” schuld. Deze mensen die zich als slachtoffers voordoen worden de villian in iemands anders verhaal. Zij beschikken over donkere krachten die zij maar al te graag loslaten op de maatschappij en hun naasten. Ze zeggen waar je mee omgaat daar raak je mee besmet en ik geloof echt dat te lang in de aanwezigheid zijn van negativiteit je beetje bij beetje vernietigd. 

Donker bestrijd je met licht maar om jouw licht aan te wakkeren dien je niet zelf in het donker te gaan staan. Zo ontstaan er helden. Er zijn mensen die veel hebben meegemaakt maar die er dagelijks opnieuw voor hebben gekozen om zich te laten leiden door liefde, erkenning, reflectie en goedheid. Deze mensen noem ik de helden van het leven. Zij die in het donker hebben gestaan maar toch besloten keihard richting het licht te rennen en op hun beurt weer het licht voor een ander te worden. Dat zijn de mensen die het leven dat hun gegeven is respecteren. Zij waarderen niet alleen zichzelf maar ook hun medemens en diens bestaan. Hun leven draait om helen en laten helen. Hun huis (ziel) schijnt alleen het licht van goedheid en positiviteit. Deze mensen zijn de reden waarom de mensheid niet verdwijnt.

Na het posten van een oproep tot pleeggezin voor een Afghaanse broer en zusje van 4 en 2 jaar heb ik zoveel barmhartigheid gezien van mensen die zelf al veel hebben meegemaakt, gestreden hebben voor hun veiligheid en leven, die ongeacht hun leeftijd en of gezinsgrootte toch de verantwoordelijkheid namen om deze kinderen een warm en liefdevolle huis te geven. Ze zeggen weleens het glas is half vol of halfleeg. Voor deze mensen is het glas half vol en is er alleen licht. Hun licht heeft mijn hart verwarmd en heeft mij echt doen inzien dat ondanks alle negativiteit en ellende die de maatschappij soms met zich meebrengt er altijd helden zijn die het leven iets mooier willen maken. Het verbaast me daarom ook hoe sommige mensen bereid zijn om wildvreemde kinderen een liefdevolle en warme huis te bieden maar sommige mensen hun eigen kinderen deze eerste levensbehoefte ontzien omdat ze graag in het donker leven en er niks aan doen om alleen en of met hulp daaruit te komen.

Het leven geeft je altijd een keuze hoe moeilijk het ook wordt. Je kan blijven geloven in al het goede wat god in ons heeft geschapen en je kan werken aan het ontwikkelen van jezelf of je kan vast blijven zitten in het donker en de ellende en daardoor negativiteit, angst en achterdocht je beste vriend maken. Elke keuze heeft een consequentie die doorklinkt tot aan de volgende generatie. Jouw keuzes vandaag zullen de bouwstenen zijn voor de generatie die na jou komt. Je kan een stabiel, mooi en vredig morgen bouwen of je kan ervoor kiezen om te blijven verharden in een bouwval van donkere gedachtes of emoties. Wat je ook kiest kies je niet alleen voor jezelf laat dat heel duidelijk zijn. Jij kiest ook voor een leven die na jou komt. Jij kiest vandaag de toekomst.

A Negative Mind Will Never Give You A Positive Life

Written by Sodaba Abibzay

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s