Afghanistan · Uncategorized · women rights

De Afghaanse Vrouw

Gelijkheid voor Afghaanse vrouwen is een essentiële stap in de richting van een rechtvaardige en inclusieve samenleving. Het is van groot belang dat vrouwen in Afghanistan dezelfde rechten hebben als mannen en dat ze de vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken, zonder angst voor discriminatie of geweld.

Om dit te bereiken, moeten er concrete stappen worden genomen om de positie van Afghaanse vrouwen te verbeteren. Dit omvat onder meer:

  1. Onderwijs: Vrouwen moeten dezelfde toegang tot onderwijs hebben als mannen. Onderwijs is een krachtig middel om vrouwen te emanciperen en hun economische en sociale positie te verbeteren.
  2. Werkgelegenheid: Vrouwen moeten dezelfde kansen hebben op werkgelegenheid als mannen. Dit omvat de mogelijkheid om te werken in zowel publieke als private sectoren.
  3. Bescherming tegen geweld: Vrouwen moeten worden beschermd tegen geweld en discriminatie. Dit omvat wetgeving en beleid gericht op het voorkomen en bestraffen van gendergerelateerd geweld.
  4. Politieke participatie: Vrouwen moeten de mogelijkheid hebben om politiek actief te zijn en hun stem te laten horen. Dit omvat het stimuleren van vrouwenparticipatie in verkiezingen en politieke besluitvorming.
  5. Bewustzijn: Er moet meer bewustzijn worden gecreëerd over de rechten en behoeften van vrouwen in de samenleving. Dit omvat het onderwijs van zowel mannen als vrouwen over gendergelijkheid en vrouwenrechten.

Het verbeteren van de positie van Afghaanse vrouwen zal niet eenvoudig zijn, maar het is van cruciaal belang voor de toekomst van Afghanistan als een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Het is een taak die de hele maatschappij aangaat, en die we alleen samen kunnen bereiken.

We moeten blijven strijden voor de gelijke rechten en kansen van Afghaanse vrouwen, zodat ze de vrijheid hebben om hun volledige potentieel te bereiken. Daarom organiseer ik op 30 April 2023 in Reeuwijk de eerste Afghaanse beurs voor Afghaanse vrouwelijke ondernemers om hun visie, missie en creaties te delen met de maatschappij en tevens om de maatschappij te laten zien hoeveel kracht en talent zij bezitten. Tevens vraag ik middels de beurs aandacht voor de situatie van de Afghaanse vrouwen in Afghanistan.

Wil jij ook jouw bijdrage leveren? Koop dan nu jouw kaartje voor de eerste Afghaanse Beurs die in het teken staat van de “Afghaanse Vrouw”. Ga naar http://www.lafemmefair.nl en koop je ticket!

Groeien doen we samen. Een plant is niet enkel afhankelijk van de grond en de water die het krijgt , voor de juiste groei speelt de omgeving een net zo belangrijke rol. Laten we daarom datgene creëren waar elke vrouw zich gesteund voelt!

Sodaba Abibzay

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s