Acceptance · Awareness · Emotional Growth · Personal Development

Helden van het leven

Helden in onze films en tekenfilms hebben buitengewone superkrachten. Ze kunnen het donker bestrijden en hebben altijd oog voor de medemens. Als je hedendaags om je heen kijkt verlies je hoop in het bestaan van helden en medemenselijkheid. De haat, nijd, de enorme afstand tussen bevolkingsgroepen en het extreme ongenoegen die eenieder met zich meedraagt… Continue reading Helden van het leven

Emotional Growth · Personal Development · Psychology · Uncategorized

De Cirkel van het Verloochene Zelf

Hebben jullie weleens gehoord van de gezegde ‘’ appel valt niet ver van de boom’’? Die gezegde heeft een betekenis die ertoe wijst dat men als kind veel kenmerken behelst die de ouders hebben. In het huidige uitleg van de gezegde gaat het om bepaalde karaktereigenschappen en natuurlijk uiterlijke verschijnselen. We blame it on nature… Continue reading De Cirkel van het Verloochene Zelf

Emotional Growth · Personal Development · Psychology

Rewind E-volution

Before reading my blog I would like you to answer the following questions for yourself:  How often do you evaluate not your success, financial or motivational growth but your emotional growth? If you could choose between making a lot of money or helping someone with something humanitarian what would you choose?  If you are married… Continue reading Rewind E-volution

Awareness · Emotional Growth

What is your score on life?

Every relationship has a beginning and an end. Sometimes it is death sometimes faith. We don't understand the game the universe plays and why it creates meetings, but it also organizes desperate separations. I learned that I was confused with these terms of life. What is the point of loving and caring if you have… Continue reading What is your score on life?