Awareness, Psychology

The Grief of Grieving..

The grieve of every person losing someone to life, death, love, or anger is that of letting go of the pain and agony. A story written for you , with you and by you turns into a climax that was unwritten by you. Every human on this earth has experienced loss in a certain way… Continue reading The Grief of Grieving..

Emotional Growth, Personal Development, Psychology, Uncategorized

De Cirkel van het Verloochene Zelf

Hebben jullie weleens gehoord van de gezegde ‘’ appel valt niet ver van de boom’’? Die gezegde heeft een betekenis die ertoe wijst dat men als kind veel kenmerken behelst die de ouders hebben. In het huidige uitleg van de gezegde gaat het om bepaalde karaktereigenschappen en natuurlijk uiterlijke verschijnselen. We blame it on nature… Continue reading De Cirkel van het Verloochene Zelf