Emotional Growth · Personal Development · Psychology · Uncategorized

De Cirkel van het Verloochene Zelf

jezelf-verloochenen-in-een-relatie-woman-2609115_640

Hebben jullie weleens gehoord van de gezegde ‘’ appel valt niet ver van de boom’’? Die gezegde heeft een betekenis die ertoe wijst dat men als kind veel kenmerken behelst die de ouders hebben. In het huidige uitleg van de gezegde gaat het om bepaalde karaktereigenschappen en natuurlijk uiterlijke verschijnselen. We blame it on nature dat ons kind bepaalde dingen bij zich draagt die wij ook hebben.  ‘’Het zit in je genen’’, wordt er dan gezegd. Maar wat als dat niet waar is en wat als je ervoor kon kiezen bepaalde eigenschappen en trekjes niet door te geven aan je eigen kinderen? Zou je daar alles voor over hebben of zal je het lot jouw kinderen en hun lot laten bepalen?

Toen ik voor het eerst nadacht over dit gegeven moest ik goed nadenken. Alles tot op heden waarvan mensen zeiden dit heb je van je pa of ma was niet zo vanzelfsprekend. Mijn ouders hadden er onbewust voor gekozen mij dat stukje van hun zelf te geven. Dat is een gegeven die zo machtig is waarbij je veel emoties gaat ervaren. Maar wat als ze hadden gekozen bepaalde delen niet mee te geven aan mij? Wie was ik dan? Hoe was ik dan? Waar was ik dan? Die vragen alleen al dwingen je om dit gegeven te verwerpen en vast te houden aan het bekende. Maar door dit gegeven te negeren moet je weten dat ook jij weer dingen zal overdragen aan je kinderen die je het liefst ook niet wou hebben.

Je zal wel denken, dit klinkt heel leuk maar waar heb je het nu over concreet? Ik zal trachten het duidelijker te schetsen. Hiervoor moet ik een aantal vragen stellen: Waarom zie je heel vaak dat kinderen die vroeger zijn mishandeld, tegen beter weten in hun eigen kinderen ook gaan mishandelen? Waarom zijn mensen die seksueel zijn misbruikt later zelf diegene die misbruiken? Waarom zijn kinderen van verslaafden extra gevoelig voor verslaving? Je zou denken er is iets verkeerds in hun gen. Maar onderzoek wijst uit op het feit dat als de ouders van deze mensen hun eigen misbruik, verslaving, mishandeling niet hadden verloochend zij dit nooit hadden overgedragen aan hun eigen nakomelingen. Wat bedoel ik met verloochenen? Er bestaan verscheidene vormen van verloochenen. Ik zal dit proberen te illustreren doormiddel van een voorbeeld ervan.

Een kind die vroeger vaak is geslagen voor hoge prestatiesresultaten, bereikt later in het leven een respectvolle en hoge positie. De prestatie van een goede carriere , daarvoor prijst zij haar vader die haar vroeger mishandelde als ze niet goed presteerde. Ze dankt haar vader wiens strenge opvoeding haar hier heeft gebracht en heeft geleerd het beste uitzichzelf te halen. Wat gebeurd hier in dit voorbeeld? A. Kind erkent niet dat slaan/onderdrukken en vernederen voor een betere prestatie verkeerd is, B. Kind verbindt een positieve uitkomst aan het slaan. Kind is in dit geval aan het idealiseren. Nu kan je zeggen als dat kind dat zo ervaart dan is dat zijn of haar recht ze doet hier niemand kwaad mee. Maar de keerzijde daarvan is dat doordat zij het gedrag van haar vader zo idealiseert zij later in het leven dit zelfde middel ook gaat inzetten om haar eigen kind te stimuleren ergens in het leven te komen.

Het niet herkennen van de gruwel dat haar vader haar heeft aangedaan zal ervoor zorgen dat zij dit gruwel ook zal gaan doorgeven aan haar eigen kind. Dit om twee redenen: 1. Ze erkent de ernst ervan niet. 2. De machteloosheid van haar zelf kan ze nu overgeven aan haar kind, die afhankelijk is van haar en volledig aan haar is overgeleverd. Dus wat ze hier doet is ze idealiseert haar jeugd en uit haar pijn op haar eigen kind die in haar ogen haar eigendom is, omdat zij dat ook was voor haar vader.  Zie je wat hier gebeurd? Een gedrag van 2 generaties terug zal de 3e generatie net zo erg beïnvloeden. Dit is de vloek van de cirkel van verloochening.

Verloochen jij jouw trauma’s? Als je antwoord daarop ja is dan is het tijd de onbewuste los te laten en bewust het gedrag wat jou pijn en ellende heeft bezorgd af te keuren en te accepteren. Ik weet dat voor velen het gedrag gekoppeld is aan de persoon waar ze van houden zoals hun vader of moeder en daardoor moeilijk af te keuren is maar weet dat door het af te keuren van hun gedrag je niet de persoon afkeurt. Door het uitspreken en afkeuren krijgt je de kans hem of haar te vergeven indien je vergeeft bevrijdt jij jezelf en jouw kinderen van een bestaan gevangen in een vloek die wellicht jaren terug door iemand in het leven is geroepen maar nooit eerder verheven is.

By Sodaba Abibzay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s